Training in executief functioneren, FOCUS OP DE LES

Herkent u dit bij uw leerling/ kind?
— Informatie gaat het ene oor in en het andere oor uit;
— Vraagt vaak: ‘Wat moest ik ook alweer doen?’;
— Kan maar moeilijk beginnen aan het werk;
— Is na twee instructies de eerste alweer vergeten;
— Eenmaal begonnen aan het werk haakt hij/zij vaak halverwege af.

Kinderen met zwakke executieve functies (de regelfuncties van het brein), zoals kinderen met ADHD of
leerproblemen, hebben op school vaak problemen met het werkgeheugen, plannen en controleren. Deze
functies spelen een cruciale rol bij het leren en zijn dan ook voorspellend voor leerprestaties. Beter bij de les is een bewezen effectieve methode om deze vaardigheden te trainen.

“Ik merk dat ik nu ook in de klas dingen
beter kan onthouden. Bijvoorbeeld als
de juf een instructie heeft gegeven, kan
ik nu sneller aan de slag”
Joris, 10 jaar

FOCUS OP DE LES is een (gecomprimeerde) individuele training (op school) in executieve functies en leerstrategieën, voor basisschoolkinderen vanaf 8 jaar met zwakke executieve functies gebaseerd op de training Beter bij de Les.

Marieke Bremmer is opgeleid tot Beter Bij De Les Trainer én Coach en kan zowel zelf de training uitvoeren als andere trainers coachen. Zij volgde de coachopleiding bij de BASCULE (PI RESEARCH) in Amsterdam waar deze training is ontworpen.

De training is ontwikkeld door een projectteam van de Bascule, Academisch Centrum voor Kinderpsychiatrie en onderzocht bij een groot aantal basisscholen onder leiding van de Universiteit van Amsterdam. De training is effectief gebleken.

De training bestaat uit ongeveer 25 sessies van 50 minuten. De training is speels en toegankelijk opgezet. Marieke voert deze individuele training uit in 15 sessies, op locatie (in de school).

Vijf kernvaardigheden zijn voor het kind van belang bij het uitvoeren van een taak, deze worden met Beter bij de les getraind:
— Gerichte aandacht
— Planning en initiatie
— Verdeelde aandacht en werkgeheugen
— Doel- en taakgericht gedrag
— Metacognitie: reflectie en controle van het eigen functioneren