1. Ondersteuning/begeleiding ouders en kinderen.

Graag staat Eigen&Wijzer ouders bij in hun zoektocht naar het beste voor hun kind, met aandacht en bewogenheid voor zowel de soms moeilijk situatie thuis als op school. Samen zoeken we naar wat wel mogelijk is. Persoonlijke ondersteuning, pedagogisch advies, en begeleiding aan ouders en hun kinderen/jongeren bij alle hulpvragen rondom de opvoeding én het onderwijs aan uw kind.

Denk aan:

  • Brede, handelingsgerichte diagnostiek naar intelligentie, leervoorwaarden, executief functioneren, sociale – en  emotionele ontwikkeling. Indien nodig kan er een diagnose worden gesteld.
  • Mediatietherapie (ondersteuning en handelingsadvisering) aan ouders, leerkrachten en docenten.
  • Behandeling bij angst (denk aan schoolangst, faalangst en sociale angst) en traumatische ervaringen/ verlies, omgaan met ASS en AD(H)D, problemen met emotieregulatie en somberheid, vermijding, moeite met plannen en organiseren (executief functioneren), concentratieproblemen en problemen in het executief functioneren op school, enz. Hierbij worden technieken en methodieken en interventies ingezet die bewezen effectief zijn, zoals Cognitieve Gedragstherapie, geprotocolleerde en wetenschappelijk aangetoonde effectieve Schrijftherapie  Write Junior en EMDR behandeling bij Trauma als ook Acceptance and Commitment therapie.

2. Consultatie en diagnostisch onderzoek op scholen.

Eigen&Wijzer is met name ervaren in consultaties/ adviesgesprekken op scholen. De kracht van Eigen&Wijzer ligt daarbij in onafhankelijk denken, pro actief handelen en een richtinggevende analyse met betrokkenen.

  • Consultatiedagen/ dagdelen op scholen (PO/VO), inclusief observaties, oudergesprekken.
  • Aanvullend diagnostisch onderzoek (o.a. intelligentieonderzoek, leervoorwaarden sociaal emotionele ontwikkeling).Vakkundige, snelle verslaglegging.
  • Advisering en werkbegeleiding ter ondersteuning van Intern Begeleiders en Zorgcoördinatoren.

Neem gerust eens vrijblijvend contact op om de wensen voor uw school te bespreken.

3. Coaching van docenten en leerkrachten.

Coaching van docenten en leerkrachten. Door les-observaties wordt duidelijk hoe uitdagend maar ook hoe belangrijk goede leerkrachtvaardigheden zijn en waar de uitdaging voor het onderwijs ligt in het omgaan met belemmeringen van zorgleerlingen. Eigen&Wijzer werkt vanuit krachtgerichte coaching, indien nodig met gebruik van video. Ervaringen.