Wat betekent orthopedagoog?

Het woord orthopedagogiek bestaat uit twee delen: ortho, afkomstig van het Griekse woord ‘orthos’ wat recht of juist betekent, en pedagogie, afkomstig van het Griekse woord paidagoogia wat ‘kinderleiding’ betekent. Pedagogiek vertalen we vandaag de dag in opvoedkunde.

Wat doet een orthopedagoog?

Een Orthopedagoog is een opvoedkundige die zich bezig houdt met het begeleiden van kinderen in probleemsituaties, met het geven van opvoedkundig advies aan opvoeders (ouders, leerkrachten) en met het verrichten van wetenschappelijk onderzoek. De orthopedagoog kijkt naar de wisselwerking tussen kindfactoren en omgevingsfactoren en is handelingsgericht. Het gaat om het samen zoeken naar antwoord op de vraag hoe opvoeders (ouders, leerkrachten) zó kunnen handelen richting het kind dat het (tijdelijk) extra wordt ondersteund en weer op een juiste wijze kan ontwikkelen.

Een Orthopedagoog Generalist heeft tevens een intensief twee jarige postmaster gevolgd.

Om voor registratie in aanmerking te komen, dient
minimaal aan de volgende registratie-eisen te zijn voldaan:
• 480 uur postacademisch onderwijs;
• 240 uur literatuurstudie en/of praktijkopdrachten;
• 2790 uur werkervaring;
• 90 uur supervisie.

Vanaf 1 januari 2020 is het beroep van orthopedagoog-generalist opgenomen in de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg). Orthopedagoog-generalist is dan een wettelijk beschermde beroepstitel. Dat betekent dat de orthopedagoog-generalist zich moet registreren in het BIG-register om zijn beroep uit te kunnen oefenen. De BIG-registratie vormt het bewijs dat je de vereiste opleiding hebt en dat je wettelijk bevoegd bent om dit beroep te mogen uitoefenen.

Daarnaast is het belangrijk dat je als orthopedagoog-generalist ook geregistreerd staat in het kwaliteitsregister van de NVO. Deze registratie toont aan dat je bijblijft in je vak door te werken aan jouw vakbekwaamheid en persoonlijke ontwikkeling. Kort samengevat fungeert de BIG-registratie voor de orthopedagoog-generalist als een statisch beroeps- en bevoegdheidsregister en fungeert het NVO Kwaliteitsregister OG als een dynamisch vakbekwaamheidsregister. Voor de orthopedagoog-generalist is opname in het kwaliteitsregister van de NVO een essentiële aanvulling op de registratie in het BIG.